IPU:n ehdokkaan sitoumus

Itsenäisyyspuolueen (IPU) EHDOKASSITOUMUS

Minä, ________________________________ olen tutustunut IPU:n kuntavaaliohjelmaan ja hyväksyn sen.

Otan omassa vaalityössäni huomioon muut IPU:n ehdokkaat, enkä tee IPU:n ohjelmasta poikkeavia ulostuloja ilman heidän hyväksyntäänsä.

Tullessani valituksi ehdokkaaksi IPU:n ehdokaslistalle vuoden 2017 kuntavaaleissa sitoudun rasismin vastaisen peruskirjan tavoitteisiin. Sen mukaisesti lupaan ehdokkaana ja myöhemmässä toiminnassani, että

  1. puolustan ihmisoikeuksia ja demokraattisia periaatteita, torjun rodullista häirintää ja kiihottamista kansanryhmää vastaan sekä rotusyrjintää ja kaikkia rasistisen väkivallan muotoja
  2. kieltäydyn näyttämästä, julkaisemasta tai levittämästä näkemyksiä, jotka herättävät tai lietsovat tai joiden voi perustellusti odottaa herättävän tai lietsovan ennakkoluuloja, vihamielisyyttä ja kahtiajakoa eri etnisten tai kansallisten tai uskonnollisten ryhmien kesken sekä puutun kaikenlaiseen rasistiseen käyttäytymiseen ja rasistisiin mielipiteisiin

Päiväys

Allekirjoitus