Jäsenäänestys Itsenäisyyspuolueen puheenjohtajasta lähestyy

Itsenäisyyspuolue otti aikoinaan ensimmäisenä suomalaisena puolueena käyttöön neuvoa-antavan jäsenäänestyksen puheenjohtajan valinnassa. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Seuraava valinta on puoluekokouksessa elokuussa 2017.

Itsenäisyyspuolue on nimittänyt ehdokasasettelua ja mahdollista jäsenäänestystä varten vaalitoimikunnan. Ehdokasasettelun osalta kolmijäsenisen vaalitoimikunnan tehtävänä on kokouksessaan avata sille osoitetut kuoret, jotka sisältävät jäsenen/jäsenten ehdotuksen ehdokkaasta neuvoa-antavaan jäsenäänestykseen sekä tarkistaa, että jäsenellä on oikeus ehdotuksen tekemiseen ja että ehdokas täyttää säännöissä säädetyt edellytykset. Vaalitoimikunnan jäsenillä on vaitiolovelvollisuus siihen nähden, ketä kukakin jäsen on puheenjohtajaehdokkaaksi esittänyt.  Puoluehallituksen asettamassa vaalitoimikunnassa ovat varsinaisina jäseninä Marjo Luoto, Jouko Miettinen ja Lena Wiksten.

Ehdotuksen puheenjohtajaehdokkaaksi saa tehdä 15 vuotta täyttänyt Itsenäisyyspuolueen perusjäsen (luonnollinen henkilö), joka on maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksunsa viimeistään 90 päivää ennen vuosikokousta. Jäsenyhdistykset eivät voi osallistua ehdokasasetteluun tai jäsenäänestykseen. Ehdotettavan henkilön tulee olla 18 vuotta täyttänyt Itsenäisyyspuolueen jäsen.

Ehdokkaan esittäminen voi tapahtua seuraavilla tavoilla: 1) ehdokkaaksi haluava voi kerätä itse taakseen 50 jäsenen ehdottajalistan, 2) 50 jäsentä voi yhdessä asettaa oman ehdokkaan tai 3) jäsenet voivat lähettää kirjeitse ehdotuksia puheenjohtajakisaan, ja jos sama henkilö saa tämän kautta 50 jäsenen kannatuksen, voi hän asettua ehdolle jäsenäänestykseen.

Puheenjohtajan vaalissa on toimitettava jäsenäänestys, jos viidenkymmenen jäsenen asettamia ehdokkaita on useampia kuin yksi. Mikäli puheenjohtajan valintaa koskevaan neuvoa-antavaan jäsenäänestykseen on asetettu vain yksi henkilö, tämän katsotaan olevan varsinaisten jäsenten enemmistön kannattama henkilö hallituksen puheenjohtajaksi. Tässä tapauksessa, tai mikäli yksikään ehdokas ei saa taakseen 50 jäsenen kannatusta, jäsenäänestystä ei järjestetä.

Mahdollisen jäsenäänestyksen tulos vahvistetaan Itsenäisyyspuolueen 27.8.2017 pidettävässä vuosikokouksessa, jossa myös jäsenäänestyksen tulos todetaan tai lopullinen puheenjohtajan vaali suoritetaan.

Voidaksesi esittää ehdokasta neuvoa-antavaan jäsenäänestykseen sinun tulee maksaa kuluvan vuoden jäsenmaksusi viimeistään 25.5.2017.

Ehdotukset Itsenäisyyspuolueen puheenjohtajaksi tulee olla vaalitoimikunnalla viimeistään 80 päivää ennen vuosikokousta eli 8.6.2017

Kirjeessä tulee olla ehdotetun puheenjohtajan nimen lisäksi ehdottajien / ehdottajan nimi ja yhteystiedot. Kukin jäsen voi ehdottaa puheenjohtajaksi vain yhtä henkilöä.

 

Kirjeet lähetetään osoitteella

Itsenäisyyspuolueen vaalitoimikunta

c/o Lena Wiksten
Sirkankatu34
28120 Pori