EU vai Eta

  • Miten meidän kävisi EU:n ulkopuolella?
  • Loppuisiko kaupankäynti?
  • Miten kävisi työllisyyden?
  • Jäisimmekö yksin?

Oheinen vertailu EU-jäsenyyden, Euroopan Talousalue (ETA) -sopimuksen ja Sveitsin EU:n kanssa tekemien sopimusten välillä osoittaa, että EU:n ulkopuolella ei ole mitään pelättävää. Päinvastoin.

EU-jäsenyys on kahleena estämässä aidon kansainvälisen yhteistyön puhumattakaan siitä, että se tuhoaa hyvinvoinnin perustan, itsenäisyyden.

Mitään sellaista hyvää ei EU-jäsenyys tuo, jota emme saisi ilman EU:ta.

EU-jäsenyyden, ETA-sopimuksen ja Sveitsin EU-suhteiden vertailu:

EU-jäsennyys ETA-sopimus
(Norja, Islanti)
Sveitsin EU-sopimukset
EU:n perustuslaki KYLLÄ EI EI
EU:n raha KYLLÄ (-Britannia, Ruotsi ja Tanska) EI EI
EU-puolustus KYLLÄ (-Tanska) EI EI
EU:n ylikansallinen poliisiyhteistyö KYLLÄ (-Tanska) EI EI
EU:n lait ylimpinä KYLLÄ KYLLÄ erillisen hyväksymisen jälkeen EI
Veto-oikeus uusiin EU-lakeihin EI KYLLÄ KYLLÄ
Oikeus tehdä ympäristöasioita koskevia esityksiä YK:ssa EI KYLLÄ KYLLÄ
Oikeus tehdä kansainvälisiä rauhanaloitteita EI KYLLÄ KYLLÄ
EU:n tulliunioni KYLLÄ EI EI
Oikeus tehdä vapaakauppasopimuksia EI KYLLÄ KYLLÄ
Itsenäinen asema Maailman kauppa järjestössä WTO:ssa EI KYLLÄ KYLLÄ
Vapaa alkoholin tuonti EU-maista KYLLÄ EI EI
Huumevalvonta rajoilla EI KYLLÄ (paitsi jos mukana Shengen-sopimuksessa) KYLLÄ
Ihmisten vapaa liikkuminen EU-maista/-maihin KYLLÄ (joitakin siirtymä- säännöksiä) KYLLÄ (joitakin siirtymä- säännöksiä) KYLLÄ (joitakin siirtymä- säännöksiä)
Osallistuminen EU:n opiskeluohjelmiin KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ
Eroamismahdollisuus KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ