BLOGIT

Ratkaistaan sote kansalaisten hyväksi

Oikeiston ajaman soteuudistuksen läpimenomahdollisuudet alkavat olla häviävän pienet. Hyvä niin, sillä sotesta on viime päivinä tullut useita maan pinnalle palauttavia ja selväjärkisiä kannanottoja alan asiantuntijoilta. Eduskuntavaaliehdokkaaksi lähtenyt HUS:n sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Aki Linden sanoo, että valinnanvapaus tulee olemaan valtava pettymys, koska se on ”ihan jumalaton kupla”. Tämä on helppo ymmärtää, kun miettii soteuudistuksen epärealistisia tavoitteita ja toisaalta arkitodellisuutta, johon tavoitteet tulevat törmäämään. Linden muistuttaa Facebook-sivullaan myös soteyhtiöiden jatkuvasti kiihtyvistä yrityskaupoista. Se on trendi, joka ennustaa vahvaa monopolisoitumist

Ympäristö on mitä ihminen syö

Kun päämääränä on ruokkia maapallon väestö, ovat väestön- ja talouskasvun hillitseminen keskeisiä tekijöitä. Ylikansoitus ja hillitön talouskasvu ovat syy ilmaston muutokseen ja muihin ympäristökatastrofeihin. Ne tuhoavat ravinnontuotannon edellytyksiä. Suomen ja muidenkin on pyrittävä tuotannossa omavaraisuuteen, jotta maapallon kolkat pysyisivät asuttuina ja ruokaa riittäisi kaikille. Lähtökohdaksi ravinnon tuotannon kehittämiselle on otettava sen vaikutukset ilmakehään, vesiin ja maaperään. On tarkasteltava koko vaikutusketjua paikallisesti ja globaalisti. Se mitä syömme vaikuttaa niihin kaikkiin. Vapaakauppa saastuttaa. On pyrittävä eroon elintarvikkeiden rahtaamisesta ympäri maapalloa j

Liiran kosto?

Italian populistihallitus on luvannut mm. köyhimmille 6,1 miljoonalle italialaiselle kansalaispalkan 780 euroa/kk, kaikille tasaveron 15 % ja eläkeiän alennuksen 67 vuodesta 41 työvuoteen. Lupauksensa se aikoo rahoittaa velkarahalla. Päätöksillään Italian uusi hallitus pelaa uhkapeliä velkojia ja EU:n komissiota vastaan, joka vaatii sitä perumaan budjetin. Komission ja velkojien neuvo Italialle on tehdä talouskasvua ja kilpailukykyä parantavia ”uudistuksia” saadakseen vaihtotaseensa ylijäämäiseksi ja rahaa valtion menoihin. Mutta koska vaihtotaseen ylijäämä on jonkun toisen alijäämä, kaikki eivät voi voittaa. Siksi kilpailukyky ja talouskasvu eivät ole ratkaisu vaihtotase ja velkaongelmaan

Blogiarkisto
Seuraa IPU:a somessa
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square