BLOGIT

Olemme elintärkeän valinnan edessä

Tähän kirjoitukseen olen yrittänyt tiivistää keskeiset näkemykseni yhteiskunnallisista asioista. Tuskinpa tämän lyhyemmin osaan kertoa, mitä asioita puolustan ja mitä vastustan. Nykyinen talous- ja yhteiskuntajärjestelmämme on yksi suuri ekokatastrofi ja sosiaalinen aikapommi. Niukkenevien resurssien, kasvavan eriarvoisuuden ja pahenevien ympäristöongelmien edessä meidän länsimaisten ihmisten on ymmärrettävä, että joudumme jatkossa luopumaan tietyistä asioista. Erityisesti joudumme ratkaisevasti vähentämään kestämätöntä energiantuotantoamme. Tästä seuraa yleinen tuotannon ja kulutuksen sekä liikenteen määrän väheneminen. Meitä vaivaa usko talouskasvuun ja teknologiaan. Uskomme, että lisäämäl

Isäntämaasopimus on purettava

Aloitan parilla lainauksella Wikipediasta: ”Tasavallan presidentin ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokous oli 22.8.2014 linjannut, että yhteisymmärryspöytäkirja allekirjoitetaan. Puolustusministeri oli 26.8.2014 tehnyt allekirjoittamista koskevan päätöksen. Pöytäkirja allekirjoitettiin 4.9.2014. Eduskunnalle toimitetun, ratkaisussa tarkemmin yksilöidyn aineiston mukaan yhteisymmärryspöytäkirja ei ole valtiosopimus, eikä se sisällä Suomelle uusia velvoitteita suhteessa Suomen jo aiemmin Naton kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyviin valtiosopimuksiin.” ”Pöytäkirjan allekirjoitti Suomen puolesta puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg 4. syyskuuta 2014.” Tarkennettak

Brexit on askel kohti parempaa Eurooppaa

Brexit on jatkuvasti otsikoissa. Pääasiassa siksi, että kauhistellaan, miten britit ja heidän viimeisimmät pääministerinsä ovat ajaneet kansakunnan tuhon partaalle, kohti synkkää ja tuntematonta eristyneisyyttä. Tämä on median tietoista propagandaa, jolla pyritään tuomitsemaan etukäteen vapauteen ja itsenäisyyteen pyrkivät britit. Rohkenen epäillä Britannian joutumista perikatoon, kun se on vahvistamassa itsemääräämisoikeuttaan. Valtiot tai kansat eivät pysty yhteistyöhön, jos ne eivät hallitse itse itseään. Yksikään EU-maa ei hallitse itseään täysin, siten kuin itsenäisen valtion kuuluisi. Niinpä EU:n muodostama keinotekoinen valtioiden yhteenliittymä on ollut koko ajan äärimmäisen tehoton

Suomi tarvitsee verouudistuksen

Ensimmäinen ja tärkein verouudistus on veronkierron ja veroparatiisien lopettaminen. Taloustieteilijä Ha-Joon Changin mukaan veroparatiisit voitaisiin lopettaa yhdessä yössä, koska asia on kiinni vain poliittisesta tahdosta. Niin on moni muukin asia, joka on pielessä. Veronkierto on tullut merkittäväksi ongelmaksi pääomien liikkumisen vapauttamisen ja sääntelyn purkamisen myötä. Suomen verotus pitäisi tehdä huomattavan paljon nykyistä yksinkertaisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Kaikkia henkilökohtaisia tuloja pitäisi verottaa samalla, progressiivisesti määräytyvällä veroprosentilla. Progressiota on merkittävästi vähennetty viimeisten vuosikymmenten aikana, minkä seurauksena myös verokertym

Globalisaatio on uhka perusoikeuksille ja ympäristölle

Alkuvuoden aikana mediassa on käsitelty paljon vanhusten- ja lastenhoidon laiminlyöntejä. On aivan oikein, että näitä tapauksia nostetaan esiin, mutta niitä ei voida pitää ainutlaatuisina esimerkkeinä yhteiskuntamme toimimattomista osa-aluista. On myös muuta työelämän toimimattomuutta, työehtojen polkemista, työttömien syyllistämistä, liian alhaista perusturvaa, eriarvoisuutta, ympäristökatastrofeja, ilmastonmuutos jne. Jo yli kolme vuosikymmentä on ollut meneillään talouspoliittinen suuntaus, joka tunnetaan eri yhteyksissä hieman eri nimillä: globalisaatio, talouden globalisaatio, taloudellis-poliittinen globalisaatio, syvä globalisaatio tai globaali kapitalismi. Tätä ei sovi sekoittaa aiem

Sipilän sote-kone putosi

Sote-uudistus kaatui omaan mahdottomuuteensa. Uudistuksen kaatumiseen ei lopulta tarvittu yksittäistä sankaria, vaikka sellaisen viittaa oli soviteltu jo Annika Lapintien ja Krista Kiurun harteille. Toki molemmat ansaitsevat omalta osaltaan kiitokset. Sanoin viime kuntavaalien alla järjestetyssä Ylen vaalitentissä, että valmisteilla oleva sote-uudistus on kaadettava. Toimittaja kysyi, kuka sen sitten kaataa, johon totesin, ettei sillä ole väliä, vaan pääasia on, että se kaatuu. Nyt tämä on toteutunut, joten asioita voidaan taas alkaa pohtia palvelujen laadun ja saatavuuden, siis kansalaisen, näkökulmasta. Olen todennut myös, että hyvää terveydenhuoltojärjestelmää ei kannata romuttaa uudistuk

Eroon uusliberalismista ja sen edunvalvojista

Uusliberalistinen talouspuhe on vallannut niin tiedotusvälineet kuin arkisen sanankäytön. Yleisesti puhutaan ”markkinoiden vapauttamisesta”, ”julkisen sektorin sopeuttamisesta” ja ”talouskasvun välttämättömyydestä”. Tällaisesta puhetavasta pitää päästä eroon, samoin koko uusliberalismista talouspolitiikassa. Uusliberalismi joutaa romukoppaan. Ihminen ja ympäristö on otettava politiikan keskiöön. Markkinat eivät todellakaan tarvitse vapauttamista, vaan tiukkaa valtion sääntelyä, jotta voidaan toteuttaa oikeudenmukainen ja ympäristön kannalta suotuisa yhteiskunta. Julkisella sektorilla tarvittaisiin enemmän työntekijöitä, ei jatkuvaa tehostamista tai kikyilyä. Tarvitsemme vahvan julkisen sekto

Blogiarkisto
Seuraa IPU:a somessa
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square