EU vai Eta

  • Miten meidän kävisi EU:n ulkopuolella?

  • Loppuisiko kaupankäynti?

  • Miten kävisi työllisyyden?

  • Jäisimmekö yksin?

Oheinen vertailu EU-jäsenyyden, Euroopan Talousalue (ETA) -sopimuksen ja Sveitsin EU:n kanssa tekemien sopimusten välillä osoittaa, että EU:n ulkopuolella ei ole mitään pelättävää. Päinvastoin.

EU-jäsenyys on kahleena estämässä aidon kansainvälisen yhteistyön puhumattakaan siitä, että se tuhoaa hyvinvoinnin perustan, itsenäisyyden.

Mitään sellaista hyvää ei EU-jäsenyys tuo, jota emme saisi ilman EU:ta.

EU-jäsenyyden, ETA-sopimuksen ja Sveitsin EU-suhteiden vertailu:

 

                                  EU-jäsenyys               ETA-sopimus      Sveitsin EU-sopimukset
                                                                       (Norja, Islanti)

EU:n perustuslaki     KYLLÄ                           EI                              EI

EU:n raha                   KYLLÄ (-Britannia,    EI                              EI

                                     Ruotsi ja Tanska)

EU-puolustus            KYLLÄ (-Tanska)        EI                             EI

EU:n ylikansallinen

poliisiyhteistyö           KYLLÄ (-Tanska)       EI                             EI

EU:n lait ylimpinä     KYLLÄ                          KYLLÄ                   EI

                                                                                   erillisen

                                                                                   hyväksymisen

                                                                                    jälkeen

Veto-oikeus uusiin

EU-lakeihin                  EI                                    KYLLÄ                    KYLLÄ

Oikeus tehdä

ympäristöasioita

koskevia esityksiä

YK:ssa                             EI                                  KYLLÄ                       KYLLÄ

Oikeus tehdä

kansainvälisiä

rauhanaloitteita            EI                                 KYLLÄ                        KYLLÄ

EU:n tulliunioni          KYLLÄ                       EI                                    EI

Oikeus tehdä

vapaakauppa-

sopimuksia                    EI                                  KYLLÄ                        KYLLÄ

Itsenäinen asema

Maailman

kauppajärjestössä

WTO:ssa                       EI                                 KYLLÄ                         KYLLÄ

Vapaa alkoholin

tuonti EU-maista         KYLLÄ                        EI                                  EI

Huumevalvonta

rajoilla                              EI                                KYLLÄ (paitsi               KYLLÄ

                                                                                  jos mukana

                                                                                 Shengen-

                                                                                 sopimuksessa)

Ihmisten vapaa

liikkuminen EU-

maista/-maihin           KYLLÄ                        KYLLÄ                         KYLLÄ (joitakin siirtymä- säännöksiä)

                                     (joitakin siirtymä-      (joitakin siirtymä-

                                      säännöksiä)                säännöksiä)

Osallistuminen EU:n

opiskeluohjelmiin        KYLLÄ                        KYLLÄ                         KYLLÄ

Eroamismahdollisuus    KYLLÄ                          KYLLÄ                            KYLLÄ