Rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi
Tasapainon puolesta -puolueen jäsenrekisteri

2. Rekisterin ylläpitäjä
Tasapainon puolesta - IPU - För jämvikt r.p. 
1461400-3 
Kotipaikka Helsinki 

3. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa
Nina Laurinen, jäsenrekisterin ylläpitäjä puh. 0456685990
Marjatta Herrala, taloudenhoitaja, 0407489145
Päivi Järnfors, puheenjohtaja, 040 5155705 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
Tasapainon puolesta -puolueen jäsenrekisterin henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyslakiin. 

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus:
•    Tietoja säilytetään jäsenyyden ajan ja kohtuullisen ajan eroamisen jälkeen. Perusteena on yhdistyksen oikeutettu etu. 
•    Kunniajäsenet ja paikallisjäsenet ovat samassa asemassa kuin varsinaiset jäsenet. 
•    Kannatusjäsenten henkilötietojen käsittely perustuu itsestä antamiin tietoihin. Tietoja säilytetään kohtuullinen aika kannatusjäsenyyden päättymisen jälkeen. 
•    Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on jäsenyyden hallinnoiminen sekä osapuolten välisen suhteen ja siitä johtuvien velvoitteiden hoitaminen. 
•    Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on lisäksi yhteydenpito, yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen ja markkinointi esimerkiksi julkaisujen, uutiskirjeiden, kilpailujen ja arvontojen avulla. Yhdistys voi käsitellä tietoja myös nykyisten ja tulevien palveluiden, toiminnan ja/tai tuotteiden suunnitteluun, toteutukseen, ylläpitoon ja edelleen kehittämisen mahdollistamiseen sekä mielipide- ja markkinointitutkimuksiin. 

6. Käsiteltävät henkilötiedot 
Rekisteriin kerätään perustietoja, kuten nimi, puhelin, sähköposti ja osoite.
    
7. Tietojen luovutus ja siirtäminen 
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta muualle. 

8. Tietojen suojaus 
Sähköinen aineisto: Rekisteritietoja säilytetään puoluehallituksen määräämässä tietokannassa, joka on palvelun tarjoajan suojaama. Tietokantaan pääsemiseen tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Tietojen käsittelyä on rajoitettu siten, että tämän tietosuojaselosteen mukaisia tietoja saavat käsitellä vain jäsenrekisterin ylläpitäjä ja muut hallituksen jäsenet siinä määrin mitä puolueen sisäinen yhteydenpito vaatii.  Puolueen toimihenkilöillä ja halllituksella on rekisteritietojen osalta salassapitovelvollisuus, joka jatkuu vielä palvelussuhteen ja hallituskauden päätyttyäkin. 

9. Tietojen käsittelyn kesto 
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista niiden käsittelyn tarkoitusten kannalta. Tietoja päivitetään ja niiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tarkastuksen yhteydessä kaikki käyttämättömät ja vanhentuneet tiedot poistetaan. Tietojen säilytysaika voi vaihdella tietoryhmittäin ja yhdistyksellä voi olla lainsäädännön perusteella velvollisuus säilyttää joitakin tietoja. Tämän vuoksi tarkat poistoajat ja poistamiskäytännöt voivat vaihdella. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot pyritään kuitenkin aina poistamaan ilman aiheetonta viivytystä. 

10. Rekisteröityjen jäsenten oikeudet 
Jäsen voi ottaa yhteyttä yhdistykseen saadakseen tiedoistaan yhteenvedon. Yhdistys varmistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyyden ennen tietojen toimittamista. Yhteenvetoa ei toimiteta tietoturvasyistä sähköisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten ja vanhentuneiden tietojen korjaamista ja/tai poistamista sekä niiden käsittelyn rajaamista. Hänellä on lisäksi tietyissä tilanteissa oikeus kieltää tietojen käsitteleminen. Mikäli rekisteröity on antanut suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin, hänellä on oikeus peruuttaa antamansa suostumuksen. Mikäli rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan tai hänellä on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai henkilötietojensa käsittelystä, pyydämme ottamaan sähköpostitse yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. Yhdistys pyrkii aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat erimielisyydet suoraan rekisteröidyn kanssa. Mikäli hän on kuitenkin tyytymätön henkilötietojensa käsittelyyn, niin hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi. 

 

11. Evästeet

Tällä sivustolla käytetään evästeitä palvelujen tuottamisen, käyttäjäystävällisyyden ja käyttöanalysoinnin tarpeisiin. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Voit kuitenkin estää evästeiden tallentamisen selaimesi asetuksista. Tällöin sivuston käyttökokemus saattaa kuitenkin heikentyä, etkä välttämättä pysty käyttämään täysin sivustomme kaikkia ominaisuuksia.