• Admin

Jouko Miettinen: Läpimätä verotus syö kansalaisten luottamustaEräs aikamme yhteiskuntamoraalia rappeuttavista megatrendeistä on veron kierto. Meillä on selvä verolainsäädäntö, mutta tulkinnasta on tullut pelkkä vitsi. Palkkatuloa kierrätetään pääomatuloksi, jos vero siten on alhaisempi ja pääomatulo taas piilotetaan verosuunnittelun keinoin olemattomiin. Panama-papereiden julkitulon jälkeen EU:n komissio ilmaisi kantansa veroparatiisien käyttöön: se on salliva. Niiden avulla esim. Suomen rikkaimpana pidetyn Kone-yhtiön pääomistajan Antti Herlinin vero-% v. 2015 oli 4,7. Vakuutuskuorestaan pääministeri puolestaan voi nostaa sijoitustuottoa tätäkin alhaisemmalla vero %:lla. Nämä ”lain sallimat” julkisuuteen tulleet tapaukset ovat vain jäävuoren huippua, mutta kertovat yhteiskuntamme eliitin veromoraalista. Ilmeisesti ”Suomen sietämätön progressio” on vienyt veronmaksuhalut totaalisesti. Se selittää myös sen miksi veronkierron torjunnassa ei edistytä. ”Työnteon on oltava aina lorvimista kannattavampaa” on ollut hallituksen keskeinen mantra jo vuosia, mutta tarkoitettu vain köyhimmille.


Parhaillaan valtiovarainministeriön työryhmä, alan lobbarit asiantuntijoinaan, pohtii keinoja saattaa myös piensijoittajat samalle viivalle verokeinottelijoiden kanssa. Uusia keinottelutalouden sijoitusmuotoja syntyy kuin designhuumeita ja niillä rikastumista halutaan edistää, vaikka ne vaarantavat koko finanssijärjestelmän. ”Ne ovat talouden joukkotuhoaseita”, kuten sijoitusguru Warren Buffett asian ilmaisi. Kun katsoo sijoitustuotteiden markkinointia mediassa, voi päätellä, että kuplaa luodaan juuri nyt. Kansalaisten luottamusta verojärjestelmään ja koko yhteiskuntaan voidaan vahvistaa vain kohtelemalla kaikkia tulomuotoja verotuksellisesti samalla tavalla: ei laajentamalla erivapauksia uusiin ryhmiin, vaan palauttamalla entisetkin veronkiertäjät ruotuun.


Veronkierron suitsimisessa hallitukset ovat olleet lepsuja, mutta tarmokkaita tavallisten ihmisten elinehtojen kiristämisessä. Joustamaton euro velkaannuttaa valtion ja vaatii kiky-sopimuksia, käänteisiä eläkeindeksejä ja julkisten menojen leikkauksia. Tavallisen ihmisen sijoituksia ovat oma asunto, kesämökki, metsä ja muu reaaliomaisuus, mutta niiden verotusta on kiristetty jo vuosia yli ansiotason nousun. Niitähän ei voi piilottaa veroparatiiseihin. Jo nyt monet kunnat perivät veroa myös pienistä metsäpalstoista ja on vain ajan kysymys, milloin se ulotetaan koskemaan myös suurempia metsiä. Jokamiehen oikeuden nojalla ne ovat kaikkien marjastajien, sienestäjien ja retkeilijöiden käytettävissä. Ne tuottavat lisäksi happea ja ovat Suomen hiilinieluja. Tästä hyvästä metsän omistajaa palkitaan verolla ja hänen myydessään puuta toisella verolla. Näitä tavallisten ihmisten sijoituksia tulisi kohdella vähintään samoin kuin keinottelutalouden sijoitusmuotoja, jotta ne säilyisivät edelleenkin suomalaisten omistuksessa ja kaikkien nautittavina.


Jouko Miettinen (ipu), Turku