• Admin

Henri Aitakari: Neljäs valtiomahti


Montesquieun vallan kolmijako-opin mukaan ensimmäinen valtiomahti on poliittinen päätösvalta, toinen on hallinnollinen toimeenpanovalta ja kolmas on edellisiä valvova ja tuomiovaltaa käyttävä oikeuslaitos. Tämä jako on länsimaisen yhteiskuntajärjestyksen perusta.


Neljännellä valtiomahdilla tarkoitetaan nykyään lehdistön lisäksi myös muuta mediaa. Nimitys ei ole lainkaan liioitteleva. Median valta on jopa ratkaisevan suuri. Kyse on tietysti siitä, mitä asioita tuodaan ihmisten tietoisuuteen ja mitä ei.


Yle on jo pitkään käyttänyt, jopa vastoin EU:n ohjeita, vaalitenteissään jakoa eduskuntaan kuuluviin ja kuulumattomiin puolueisiin. Tämä jos mikä on vallan väärinkäyttöä. Vaikka maamme puolueet ovat jo historiallisistakin syistä erikokoisia ja -ikäisiä, tulisi niitä kohdella yhdenvertaisesti, kun ne kerran puolueita kuitenkin kaikki ovat. Sen sijaan Yle harrastaa puolueiden jakamista parhaaseen A-luokkaan ja "heikomman aineksen" B-luokkaan sen mukaan, löytyykö puolueelta kansanedustajaa vai ei. Vanha sanonta meni jotenkin niin, että sata kärpästä ei voi olla väärässä...


Media voi halutessaan nostaa tietyt asiat vahvasti esiin ja toisaalta vaieta toiset kuoliaiksi. Tämä asetelma tuli taas esiin, kun Itsenäisyyspuolue vastasi oikeusministeriön lausuntopyyntöön koskien kansalaisaloitemenettelyä. Yli 40 % kansalaisaloitteista saa vain alle 100 kannatusilmoitusta. Tämä johtuu paitsi aloitteista itsestään, myös hyvin vahvasti siitä, mitkä aloitteet media nostaa julkisuuteen ja sitä kautta vilkkaan kansalaiskeskustelun kohteiksi. Tällainen ohjaa kansalaisaloitteen tekijöitä muodostamaan aloitteista populistisia.


Vielä pieni lisäesimerkki median vallasta. Itsenäisyyspuolue valmisteli lokakuun aikana kannanoton, jonka tarkoituksena oli ohjeistaa maamme hallitusta ja eduskuntaa budjetin laadinnassa. Kyseinen kannanotto lähetettiin medialle viikon 44 alussa, ja sen on tähän mennessä julkaissut yksi uutissivusto. Yksikään valtakunnan tärkeimmistä uutisten tuottajista ei ole reagoinut kannanottoon millään tavalla. Kannanotto lähetettiin myös eduskunnalle, joka on ollut kirjaimellisesti mykistynyt sen sisällöstä.


Kannanotto sisälsi varteenotettavia ehdotuksia mm. verotuksen ja työllisyyden suhteen. On huolestuttavaa, jos tällaisille ihmisten hyvinvointia parantaville ehdotuksille on varaa nyrpistää nenää vain siksi, että ne tulevat väärältä taholta, eduskunnan ulkopuolelta. Vaikka ne tulisivat ulkoavaruudesta, ne olisi syytä ottaa tosissaan ja vähintään julkaista. Tässä vielä linkki IPU:n hallituksen kannanottoon: http://www.debaatti.uutisparkki.com/2017/10/30/itsenaisyyspuolue-oikea-o...


Henri Aitakari

puheenjohtaja

Itsenäisyyspuolue