• Admin

Informaatiosota

USA:n presidentin vaalikampanjan yhteydessä jopa 125 miljoonan amerikkalaisen on arvioitu altistuneen venäjävaikuttamiselle mm. Googlen ja Twitterin kautta. Entinen Suomen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen arvelee venäjävaikuttamisen Suomen presidentinvaaleihin jo alkaneen. Disinformaation estämiseksi onkin ryhdytty kaikkiin toimiin. Puhe puolueettomasta informaatiosta tuntuu kuitenkin naiivilta. Se on kuin 2-puolinen itsenäisyysjulistus. Totuuksia on monia riippuen siitä kenen näkökulmasta asioita katsoo.

Vastailmestyneessä kirjassaan natovaikuttaja Hannu Himanen kannattaa Suomen pikaista Nato-jäsenyyttä. Näin siksi, ettei Venäjä pystyisi luomaan ympärilleen harmaata vyöhykettä, johon se voisi vaikuttaa. Äskettäin New York Post uutisoi Helsinki-Tallinna tunnelihanketta suunnilleen näin: ”Venäjä ei ole ilmaissut kantaansa hankkeeseen, koska se vastustaa sitä. Se tietää, että Suomi ja EU toimisivat päinvastoin ja toteuttaisivat hankkeen”. KiVa-koulutermein ilmaistuna poliittinen motiivi molemmissa tapauksissa on siis kiusanteko!

Historia opettaa, että suuria sotia edeltää liittoutuminen. Siksi parasta Suomen turvallisuudelle ja maailman rauhalle on pysyä liittoumien ulkopuolella ja erota Naton isäntämaasopimuksesta. Vieraat aseet, jopa ydinaseet, maaperällämme, eivät turvallisuuttamme lisää. Rooli lännen etuvartiona, jota meille tarjotaan, on yhtä turvallinen kuin venäläinen ruletti.

Puolueettomien maiden puskuri idän ja lännen välissä vähentäisi kansainvälistä jännitystä. Näiden puskurimaiden tärkein ulkopoliittinen tehtävä olisi pysyä puolueettomina ja liittoutumattomina ja ajaa rauhaa ja yhteistyötä edistäviä hankkeita, kuten esim. ICAN-järjestö, jolle tänä vuonna myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto. Hakemusten perusteella YK voisi myöntää niille puolueettoman maan statuksen.

ICAN:in ajaman ydinaseiden kieltosopimuksen allekirjoitti 122 YK:n jäsenvaltiota, mutta Suomi ei. Pääministeri Sipilä ilmoitti, ettei Suomi allekirjoita sitä, koska Suomen aiemmin hyväksymä ydinaseiden sulkusopimus tähtää samaan päämäärään. Pääministeri ymmärtänee, että ydinsulkusopimus tähtää vain ydinaseiden leviämisen estämiseen, ei niiden poistamiseen myös ydinasevalloilta. Ruotsi on kertonut avoimesti siihen kohdistuneesta natovaikuttajien painostuksesta. Sen kanta sopimukseen on yhä avoin. Onko Suomen kielteisen kannan takana Natoyhteistyö?

Ydinkieltosopimus estäisi Naton ydinaseiden tuonnin Suomen maaperälle. Onko se ristiriidassa kaavaillun Nato-yhteistyön kanssa? Jos näin ei ole, Suomen tulisi osoittaa se allekirjoittamalla sopimus. Kielteinen kanta vahingoittaa Suomi-kuvaa maailmalla ja mainettamme demokraattisena maana. Hallitus puhuu asemansa suomalla valtuutuksella Suomen kannasta, mutta edustaa vain pienen piiriin mielipidettä. Oikea Suomen kanta on kansalaismielipide. Väitän, että ydinkieltosopimuksen takana on yli 90 % suomalaisista.

Jouko Miettinen (ipu), Turku