• Admin

Jouko Miettinen: Kansanäänestys alkoholipolitiikasta

Syyt alkoholin kulutuksen kasvuun ovat moninaiset. Kiistatta voi vain sanoa, että alkoholi, muiden huumeiden tavoin, koukuttaa käyttäjänsä - monet pysyvästi. Ongelma lähtee aina yksilöstä, mutta säteilee koko yhteiskuntaan. Hyvinvointivaltio ei ole sitä enää kaikille. Perspektiiviä ongelmaan yhteiskunnan kannalta saamme, kun katsomme kenen viranomaisten tontille ongelmat kasautuvat. On puututtava niihin syihin, joiden oireita ihmiset alkoholilla yrittävät lääkitä.

Päättäjämme ja uuden alkoholilain puolustajat etsivät nurinkurista ratkaisua: helpottavat alkoholin saatavuutta, saarnaavat eurooppalaista juomakulttuuria, korostavat yksilön vapautta ja vastuuta ja halveksivat holhousta.

Kauppa ja panimoteollisuus ovat mielestäni jäävejä omassa asiassaan, mutta heitä hallitus ja eduskunta näyttävät ensisijaisesti kuuntelevan. Markkinat kuorivat kermat voittoina, mutta jättävät laskun yhteiskunnan maksettavaksi. Sillä ehdolla, että kansa juo enemmän, he lupaavat lisätä työpaikkoja - riskitön diili. Ongelmien kanssa painiskelevien ihmisten ja perheiden, terveys- ja sosiaalialojen työntekijöiden, opettajien ja lasten kanssa työkentelevien asiantuntijoiden ääni ei kuulu samalla tavoin päättäjien korviin.

Tämäkään alkoholilaki ei ole ikuinen. Nyt jälkikäteen, kun asia on vielä tuore, voitaisiin siitä järjestää neuvoa antava kansanäänestys. Se olisi myös hyvä harjoitus tulevaisuutta silmällä pitäen kehitettäessä edustuksellista demokratiaa suoran demokratian suuntaan. Gallupithan hoitavat tätä tehtävää jo nyt, vaikkakin epäluotettavasti. Ilman niitä olisimme kuitenkin jo luultavasti Natossa. Sähköinen äänestys tekisi äänestyksistä luotettavampia ja totuttaisi kansalaisia myös vastuuseen. Kansalaisilla on enemmän järkeä, kuin poliitikot haluavat myöntää. Jos kansalta olisi kysytty, tuskinpa esim. europäätöstä olisi tehty. Presidentinvaalien tenttejä katsoessaan huomaa kuinka erilaisia näiden valiokansalaistenkin näkemykset tärkeissä asioissa ovat.