• Admin

Osakesäästötili edistää kasinotaloutta ja epätasa-arvoa

Lain osakesäästötilistä on määrä astua voimaan 2020. Tili voi sisältää pörssinoteerattuja osakkeita ja rahaa 50 000 euron arvoon asti. Lain mukaan osakkeiden myyntivoitot ja osingot ovat verovapaita, niin kauan kuin niitä ei nosteta tililtä. Nostettaessa veroprosentti ei ole 30, kuten pääomatulojen osalta tähän asti, vaan huimasti alle sen. Jos tilin arvo on noussut 40 000:stä 50 000 euroon ja siltä nostetaan esim. 5000 euroa, lasketaan verotettava voitto seuraavasti: 5000/50 000 x (50 000 – 40 000) = 1000 euroa. Siitä menee veroa (30 %) eli 300 euroa. Todellinen veroprosentti 5000 euron pääomatulosta on siis 300/5000 x 100 = 6 %.


On vain ajan kysymys milloin rajoitukset ylärajan ja sijoituskohteiden osalta poistuvat. Jo nyt kokoomus ajoi ylärajaksi 100 000 ja lain valmistelussa mukana olleet intressiryhmät sen poistamista kokonaan. Silloin yllä olevaan esimerkkiin voi lisätä nollat perään, 50 000 pääomatulosta 6 % veroa. Hallituksen ilmeinen tarkoitus on sitoa myös tulevat hallitukset hankkeen taakse.


Lain perusteluissa sanotaan, että se asettaa piensijoittajat ja suursijoittajat lähemmäksi tasavertaista kohtelua. Eikö tasa-arvoisen kohtelun pitäisi koskea myös muita tulomuotoja? Keskituloisen palkansaajan veroprosentti on 28,6 (3040 eur/kk) ja työttömän peruspäivärahan (648 eur/kk) veroprosentti 20. Hallitus ei siis pyrikään suitsimaan veronkiertoa, vaan lisäämään sitä ja edistämään riskipitoista kasinotaloutta. Sijoittajia on n. 800 000 eli 16 % väestöstä, mutta sen etu ohittaa muiden 84 %:n edun. Se on hallituksen käsitys tasa-arvoisesta kohtelusta ja oikeudenmukaisuudesta.


Perustellessaan eri sosiaalietuuksien sanktioita hallitus on vaatinut aktiivisuutta ja vastikkeellisuutta edun saannin ehtona. Kaavailtu laki lyö korvalle tätä periaatetta suosimalla passiivista tulonhankintaa. Sijoittamisen ideahan on pyrkiä saamaan tuottoa tekemättä mitään. Tällainen kansankapitalismin edistäminen, epätasa-arvoisin keinoin, kasvattaa väistämättä tuloeroja ja eriarvoisuutta. Vieraillessaan äskettäin Suomessa Barack Obaman ihailua herätti se, että täällä köyhänkin lapsi saattoi käydä maailman parasta koulua. Näitä pohjoismaisen hyvinvointivaltion ihailtuja tasa-arvoisuuden perusteita eliittimme tuhoaa nyt kiihtyvällä vauhdilla.


Osakesäästötileille varastoitu veroraha on pois myös talouden rattaista. Jos osakesäästötilit ovat kansantalouden näkökulmasta oikea ratkaisu, niin mitäpä, jos sen edistämiseksi ja tasapuolisuuden vuoksi suotaisiin palkansaajille samalla periaatteella toimiva palkkasäästötili jota verotettaisiin vasta kun sieltä nostetaan varoja, ja silloinkin vain muutaman prosentin verran.

Jouko Miettinen

Itsenäisyyspuolueen 2. varapuheenjohtaja