• Admin

Isäntämaasopimus on purettava

Aloitan parilla lainauksella Wikipediasta:


”Tasavallan presidentin ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokous oli 22.8.2014 linjannut, että yhteisymmärryspöytäkirja allekirjoitetaan. Puolustusministeri oli 26.8.2014 tehnyt allekirjoittamista koskevan päätöksen. Pöytäkirja allekirjoitettiin 4.9.2014. Eduskunnalle toimitetun, ratkaisussa tarkemmin yksilöidyn aineiston mukaan yhteisymmärryspöytäkirja ei ole valtiosopimus, eikä se sisällä Suomelle uusia velvoitteita suhteessa Suomen jo aiemmin Naton kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyviin valtiosopimuksiin.”


”Pöytäkirjan allekirjoitti Suomen puolesta puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg 4. syyskuuta 2014.”


Tarkennettakoon, että presidenttinä toimi tuolloin Sauli Niinistö, puolustusministerinä Carl Haglund ja ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa vaikuttivat pääministeri Alexander Stubbin lisäksi puolustusministeri Carl Haglund, ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, valtiovarainministeri Antti Rinne, Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka sekä sisäministeri Päivi Räsänen.


Mutta mitä ovat lainauksessa mainitut aiemmat Naton kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät valtiosopimukset? Tarkoitetaanko Suomen ja Naton rauhankumppanuutta? Venäjäkin on Naton rauhankumppani, mutta tuskin Nato-joukot harjoittelevat Venäjän maaperällä, vesistöissä tai ilmatilassa. Suomessa ne sen sijaan harjoittelevat, Suomen armeijaa on muutettu Nato-yhteensopivaksi ja Suomen Nato-jäsenyyden puolesta tehdään propagandaa, koska kansan enemmistö vastustaa Nato-jäsenyyttä. Kansan tahtoa ei haluta hyväksyä. Tilanne muistuttaa Suomen EU-jäsenyysneuvotteluja edeltänyttä mittavaa propagandaa, joka käänsi kansanäänestyksen tuloksen myönteiseksi.


Wikipedian artikkelissa korostetaan, ettei isäntämaasopimus ole valtiosopimus, eikä se sisällä ylimääräisiä velvoitteita Suomelle. Siksi on perin kummallista, että isäntämaasopimuksessa on mm. seuraavanlaisia kohtia:


2.1 Tämän pöytäkirjan tarkoituksena on luoda toimintaperiaatteet ja menettelyt tukikohtien perustamiseksi ja isäntämaatuen antamiseksi isäntämaassa oleville tai isäntämaan tukemille Naton joukoille Naton sotilaallisen toiminnan aikana.


2.2 Tämä pöytäkirja ja sen täytäntöönpanoasiakirjat on tarkoitettu perustaksi isäntämaan asianomaisen viranomaisen ja Naton komentajien suunnittelulle, jossa varaudutaan isäntämaatuen järjestelyihin Naton sotilaallisen toiminnan eri muotoja varten. Nämä toiminnot sisältävät sekä sellaiset operaatiot, joita varten joukot on jo määritetty, että sellaiset operaatiot, joita varten joukot on vielä määritettävä.


3.2 Isäntämaa hyväksyy, että tämän pöytäkirjan täytäntöönpanon nojalla perustettavat tukikohdat ovat perustavan johtoesikunnan osastoja ja sen alaista toimintaa. Perustettavat tukikohdat määritetään täytäntöönpanoasiakirjoissa. Johtojärjestelyistä määrätään sovellettavissa operaatiosuunnitelmissa.


3.4 Isäntämaa antaa tukea Naton johtamaa sotilaallista toimintaa varten sijoitetuille joukoille kaikkien mahdollisuuksiensa mukaan, tuen saatavuuden mukaan ja kulloistenkin olosuhteiden asettamissa käytännön rajoissa. Tuen yksityiskohtia käsitellään täytäntöönpanoasiakirjoissa.


Lähde: https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/ulkoasiainvaliokunta/Documents/HNS%20MoU%20suomi.pdf


Mitä muuta tuo isäntämaasopimuksen teksti on kuin Suomen viemistä entistä lähemmäksi Natoa? Kaikenlainen selittely, että ”ei tämä tarkoita mitään” tai ”Suomi voi päättää itse” vaikuttavat isäntämaasopimuksen lukemisen jälkeen todella sinisilmäisiltä. Uskooko joku tosissaan, että tällainen sopimus olisi tehty, jos se ei tarkoittaisi mitään? Ja kyllähän se tarkoittaa. Naton Bold Quest –sotaharjoitus alkaa 19.4. juuri kun Suomessa on saatu toimitettua eduskuntavaalit. Isäntämaasopimusta ei ole koskaan käsitelty, saati hyväksytty Suomen eduskunnassa. Irvokasta.

Henri Aitakari

puheenjohtaja

Itsenäisyyspuolue