• Admin

Olemme elintärkeän valinnan edessä

Tähän kirjoitukseen olen yrittänyt tiivistää keskeiset näkemykseni yhteiskunnallisista asioista. Tuskinpa tämän lyhyemmin osaan kertoa, mitä asioita puolustan ja mitä vastustan.


Nykyinen talous- ja yhteiskuntajärjestelmämme on yksi suuri ekokatastrofi ja sosiaalinen aikapommi. Niukkenevien resurssien, kasvavan eriarvoisuuden ja pahenevien ympäristöongelmien edessä meidän länsimaisten ihmisten on ymmärrettävä, että joudumme jatkossa luopumaan tietyistä asioista. Erityisesti joudumme ratkaisevasti vähentämään kestämätöntä energiantuotantoamme. Tästä seuraa yleinen tuotannon ja kulutuksen sekä liikenteen määrän väheneminen.


Meitä vaivaa usko talouskasvuun ja teknologiaan. Uskomme, että lisäämällä ongelman aiheuttajaa, ongelma ratkeaa. Uskomme taikatemppuihin, joita ei ole olemassa. Tällä hetkellä energian tarve maailmassa kasvaa niin räjähdysmäisesti, että edes kasvua ei kyetä tuottamaan kestävästi, puhumattakaan jo olemassa olevan tuotannon korvaamisesta. Mitään oikotietä ei ole. On vain luopumisen tie, mutta sen ei tarvitse tarkoittaa kurjuutta.


Kyse on yksinkertaisesti valinnasta kahden täysin erilaisen yhteiskuntajärjestelmän välillä. Valintaan kulminoituu koko tulevaisuutemme. Nykyinen, uusliberalistinen kapitalismi johtaa yhteiskuntiemme tuhoutumiseen. Tasapainoinen ja paikallinen markkinatalous puolestaan mahdollistaisi ihmisen ja ympäristön kukoistuksen.


Uusliberalistista kapitalismia edustavat ja edistävät mm. rajoittamaton globalisaatio, vapaakauppa, pankkivalta, EU, euro ja Nato. Sen seurauksia ovat valtioiden ja yksityistalouksien velkaantuminen ja köyhtyminen, eriarvoisuuden lisääntyminen, pääomien keskittyminen, monopolit, demokratian asuun puettu harvainvalta, veronkierto, hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen alasajo, ympäristön saastuminen, pakolaisuus, sodat ja muut konfliktit, lapsityövoiman käyttö, työvoiman riisto, kehitysmaiden riisto ja luonnonvarojen riisto.


Tasapainoista ja paikallista markkinataloutta taas edustavat ja edistävät mm. valtion rahanluontioikeus, pankki- ja finanssialan tiukka sääntely, perustulon kaltaiset tasa-arvoa edistävät toimet, osuuskuntatyyppiset yritykset, monopolien purkaminen ja estäminen, demokraattiset vaikutusmahdollisuudet ruohonjuuritasolta ylöspäin, oikeudenmukainen, progressiivinen verotus, sosiaalivakuutusvero, haittaverot, hyvinvointipalvelujen turvaaminen em. verotustoimilla, paikallisuuden, omavaraisuuden ja kohtuullisen elämäntavan vaatimukset ja niistä seuraava ympäristön ja ihmiskunnan tilan koheneminen, luonnonvarojen maltillinen ja vastuullinen käyttö, työntekijöiden oikeuksien edistäminen, aito kansainvälinen kehitys- ja muu yhteistyö sekä maailmanrauhan edistäminen.


Henri Aitakari

puheenjohtaja

Itsenäisyyspuolue