• Admin

System error - järjestelmävirhe

Otsikon viesti, järjestelmävirhe, on tietotekniikasta tuttu, mutta se kuvaa hyvin myös yhteiskuntaamme. Siinäkin on järjestelmävirhe. Talous hallitsee täysin yhteiskuntaa. Ihminen ja ympäristö ovat jääneet sivuosaan. Talous vie, ihminen ja ympäristö vikisevät. Pitäisi olla päinvastoin.


Suomen osalta tämän vuoden luonnonvarat käytettiin viime perjantaina eli noin neljä kuukautta maailman keskiarvoa aiemmin. Tämä osoittaa Suomen toimivan erityisen raskaasti ympäristöä kuormittaen. Ympäristökuormitus on suurinta suurituloisilla, jotka keskimäärin kuluttavat kaikkea materiaa enemmän kuin pienituloiset.


Ajattelutapamme ja elämäntapamme vaativat perustavaa laatua olevia muutoksia. Ainainen kuluttajien syyllistäminen ei johda mihinkään. Meillä on valtava väestönosa, jonka on aina valittava halvin mahdollinen tuote, koska rahat eivät riitä painottamaan tuotannon vastuullisuutta. Tavallista ihmistä ei voi syyllistää. Toimimme järjestelmän puitteissa, ja järjestelmän viat on korjattava.


Läntiset yhteiskunnat tarvitsevat hallittua tuotannon ja kulutuksen supistamista, jonka vaikutukset painottuvat suurituloisiin. Verotuksen keinot ovat avainasemassa. Kaikista henkilökohtaisista tuloista pitäisi maksaa veroa samalla, progressiivisesti määräytyvällä veroprosentilla. Työn ns. sivukulut voitaisiin poistaa kokonaan ja ALV-rajaa nostaa 100 000 euron liikevaihtoon, jos kaikesta tuotannosta perittäisiin tasapuolisesti ns. sosiaalivakuutusvero. Tällöin ei olisi väliä, saavutetaanko tuotannon arvo ihmis- vai konevoimin.


Ylikulutuspäivä aikaistuu vuosi vuodelta. Monet uskovat teknologian pelastavan meidät ympäristötuhoilta, mutta teknologian kehityksen historia osoittaa täysin päinvastaista. Mitä enemmän ja mitä kehittyneempää teknologiaa meillä on ollut käytössämme, sitä enemmän vahinkoa siitä on ympäristölle koitunut. Esim. Suomessa sekä energian kokonaiskulutus että maantieliikenteen määrä ovat kaksinkertaistuneet viimeisten 45 vuoden aikana. Tilanne on täysin kestämätön. Syynä ovat pitkälti ns. turhuuden markkinat.


Materiaalisen kulutuksen vähentäminen ei ole lainkaan niin vaikeaa tai vastenmielistä kuin voisi luulla. Moni hyödyke on oikeasti turhake ja haitake. Luopuminen sellaisista ei ole ikävää, vaan vapauttavaa.


Ensiarvoisen tärkeitä yhteiskunnallisen muutoksen avaimia ovat oma päätäntävalta ja oma valuutta. Muiden armoilla toteutamme muiden tahtoa.

Henri Aitakari

puheenjohtaja

Itsenäisyyspuolue